Insektmel i kommersielle Skretting-fôr

Skretting har over mange år tilegnet seg kunnskap for å forstå insekt som en ingrediens i fiskefôr, og er nå et kommersielt tilgjengelig produkt. “Som med alle våre fôringredienser, har vi jobbet proaktivt for å få full forståelse av kompleksiteten med å bruke insektprotein som en fôringrediens fra de ulike perspektivene: bærekraft, ernæring, kvalitet og sikkerhet, reguleringer og det finansielle,” sier Alex Obach, FoU-direktør i Skretting.

I 2018 henvendte Skretting seg til oppstartsbedrifter og innledet samtaler med mer enn 40 produsenter av insekt. «Gjennom samarbeid med forskningsleverandører og egne forskning- og utviklingsfasiliteter har vi testet ytelsen til produkter fra flere selskap,» fortsetter Obach.

Det er stor variasjon i resultatene fra forsøk med ulike fiskearter. Dette er forventet ettersom produsentene av insekt er i oppstartsfasen. «Nøkkelen til suksess for insektmel er å være klar over behovene i markedet og sikre konsistent produktkvalitet ved å ha kontroll over prosessforholdene,» sier Gunvor Baardsen, råvarekoordinator og senior forsker ved Skretting ARC.

Nøkkelen til suksess for insektmel er å være klar over behovene i markedet og sikre konsistent produktkvalitet ved å ha kontroll over prosessforholdene

Samarbeid for å sikre kommersiell suksess

Noen av de viktigste utfordringene insektindustrien står ovenfor er lavt tilgjengelig volum, og den ugunstige markedsøkonomien ved å bytte ut høyproteiningredienser som fiskemel og soyaproteinkonsentrat med insektprotein som har en høyere kost. «Over tid antar vi at tilgjengelig volum av insektmel vil øke fra en del leverandører. Vi forventer likevel ikke at disse volumene vil konkurrere direkte med tradisjonelle høyprotein ingredienser,» sier Obach.

På tross av positiv dokumentasjon på bærekraft, er det utfordrende å implementere en nyskapende ingrediens i fiskefôr. Suksessen ligger i at hele verdikjeden tar ansvar, fra råvare til sluttprodukt. 

Kapitler

Vi trenger mer mat, men hvor skal den komme fra?
Havbrukets utfordring 2050
Hva mener vi med 'nyskapende ingredienser'?
Insektmel i kommersielt fôr
Omega-3 fra marine alger
Fleksibilitet er nøkkelen