Hva mener vi med 'nyskapende ingredienser'?

Tradisjonelle råvarer brukt i fiskefôr er basert på fiskerier og avling fra jordbruk. Dersom vi skal øke matproduksjonen på en bærekraftig måte og samtidig sikre trygg og sunn mat til en befolkning i vekst, er det viktig at vi reduserer bruken av fôrråvarer som kan gå til humant konsum.

Nyskapende ingredienser er ukonvensjonelle og banebrytende fôrråvarer med opprinnelse fra plante- og dyreriket. Over hele verden er det økt FoU-aktivitet på slike ingredienser som har som mål å bringe frem nye proteinråvarer og alternative kilder til omega-3-fettsyrer. De siste nyvinningene inkluderer protein og oljer fra mikrober og insekt. Algeolje, som inneholder EPA og DHA, og høykvalitetsprotein fra ulike insekter er alt kommersielt tilgjengelig.

Nyskapende råvarer gir en mulighet for å stenge det potensielle råvaregapet, men oppskalering er avgjørende for at de skal bli en suksess. De nye råvarene må tilby den samme ernæringssammensetningen og ytelsen som de etablerte råvarene, og samtidig være tilgjengelige til en pris som er akseptabel for markedet. Det er også essensielt at produksjonsprosessen av disse råvarene ikke har en negative påvirkning på miljø og samfunn.

En av våre langtidsvisjoner er å bruke råvarer som ellers ikke vil gå til humankonsum i våre fôr.

"En av våre langtidsvisjoner er å bruke råvarer som ellers ikke vil gå til humankonsum i våre fôr. De nyskapende ingrediensene som vi utvikler nå faller under denne kategorien. Det er ingen direkte konkurranse med verdikjeder for mat til mennesker, og det er ikke noe økt påvirkning på landbruksområder eller forbruk av vann," sier  Alex Obach, FoU-direktør i Skretting.

Skretting støtter utviklingen av nyskapende fôringredienser. Vi jobber proaktivt for å forstå kompleksiteten til disse alternativene fra de ulike perspektivene: bærekraft, ernæring, kvalitet og sikkerhet, reguleringer og det finansielle. Vi tror at denne kunnskapen vil bidra til å sikre at havbruksnæringen utvikler seg på en ansvarlig måte.

Kapitler

Vi trenger mer mat, men hvor skal den komme fra?
Havbrukets utfordring 2050
Hva mener vi med 'nyskapende ingredienser'?
Insektmel i kommersielt fôr
Omega-3 fra marine alger
Fleksibilitet er nøkkelen