Arbeidet med å fylle råvaregapet

Samtidig som verdens befolkning vokser, øker fokuset på at havbruksnæringen skal bidra med protein for å fø verden. I Skretting ser vi at vi har en essensielle rolle i dette. En forventet økning fra havbruket på 30 millioner tonn, betyr et økt råvarebehov på ytterligere 45 millioner tonn. Hvor skal disse komme fra?

Fleksibilitet er nøkkelen

I flere år har Skretting evaluert alternative nyskapende ingredienser, måten de oppfører seg sammen og fordelene de kan gi oppdrettsarter. Ambisjonen med disse FoU-aktivitetene er å utvide fleksibiliteten i verdikjeden for havbruksnæringen. Målrettet arbeid har gjort mange innovasjoner til kommersiell virkelighet.

I 2016 presenterte vi MicroBalance FLX, verdens første kommersielle laksefôr uten fiskemel og annet marint protein som har samme ytelse på vekst og helse. Denne teknologien gjør det mulig å bytte ut tradisjonelle ingredienser og tilrettelegger for å produsere mer fisk med mindre ressurser på en bærekraftig måte. MicroBalance FLX ble etterfulgt av N3 som tar i bruk marin algeolje med høyt nivå av EPA og DHA. Dette har gitt oss samme fleksibiliteten med fiskeolje.

Sammen har MicroBalance FLX og N3 flyttet havbruksnæringen nærmere målet om å bli uavhengig av råvarer fra fiskerier. Laks har alt blitt produsert med en diett uten fiskemel og fiskeolje. Flere innovasjoner er under arbeid, men vi bør ikke slutte å bruke disse bærekraftig høstede råvarene som er tilgjengelige i markedet. Vi må erkjenne at ved å slutte å bruke disse kan det ha en negativ effekt på de ansvarlig forvaltede fiskeriene. Ettersom det er tilstrekkelig tilgang på både fiskemel og fiskeolje, som er en viktig kilde til protein og energi i våre fôr, vil vi fortsette å bruke disse råvarene i fôrene vår. Vi vil strebe etter å gjøre dette mer selektivt, samtidig som vi gir ny teknologi en plattform for å bidra til fremtidig matproduksjon.

Therese Log Bergjord

Therese Log Bergjord, CEO Skretting, COO Nutreco

I Skretting har vi lenge ment at bruk av nyskapende ingredienser ikke bare er en prinsippsak, men et viktig steg for å bærekraftig møte de langsiktige behovene for mat og ernæring til en raskt voksende befolkning. Vi mener at å ta i bruk disse banebrytende innovasjonen, gir kommersiell mening. Det baner vei for forbedret effektivitet, noe som er bra for lønnsomhet i hele verdikjeden.

Trygve Berg Lea, Sustainability Manager Skretting

Dersom den globale befolkningen følger prognosen for 2050 og forbruket vårt er likt, vil vi trenger en økning på 30 millioner tonn sjømat fra havbruksnæringen. Dette vil krever 45 millioner tonn ekstra fôr. Tilgangen til nok fôrråvarer vil bli en utfordring. På samme tid representerer havbruksnæringen en mulighet for å videreutvikle sektoren for fôringredienser.

Trygve Berg Lea
Jose Villalon

Jose Villalon, Corporate Sustainability Director Nutreco

Behovet for bærekraftige ingredienser øker stadig, og forbrukere og forhandlere får et mer bevisst forhold til fotavtrykket til maten vår. Når havbruksnæringen vokser må vi ha et alternativ til fiskemel, som i dag er den beste kilden til protein i fôr. Alternativet vil komme fra nyskapende råvarer, og det er viktig å ha flere kilder å velge mellom for oppfylle ernæringsbehov. Kappløpet om å finne nye og allsidige ingredienser som ikke legger med press på miljøet, har begynt.

Alex Obach, R&D Director Skretting

Nyskapende ingredienser som insekt- og mikrobielle proteiner kan gi havbruket ubegrenset tilgang til bærekraftige råvarer. I motsetning til naturressurser er produksjonen av disse ikke avhengig av dyrkbar mark eller produksjon av dyr. Med en karbonkilde, energi og en liten mengde vann, kan du produsere så mange millioner tonn som du ønsker. Disse satsningene kan etableres nesten hvor som helst: nær fôrproduksjon, nær oppdrettsanlegg, i nærheten av karbonkilder, eller på energirike steder.

Alex Obach with pellet
Viggo Halseth

Viggo Halseth, Chief Innovation Officer Nutreco

En bølge av ny teknologi som kommer, ser ut til å effektivisere bruk av vann og land. Foreløpig har nesten ingen produksjon i kommersiell skala. Samtidig som de har et stort potensial er det knyttet opp høy risiko til disse. Her spiller vi en viktig rolle, og i vår strategi er vi forpliktet til å vurdere og validere slike innovasjoner, samt gjøre det mulig å oppskalere og bringe dem ut i markedet. Selv om vi ikke kan støtte alle, begrenser vi ikke investeringene vår til en teknologi. Det er plass til flere suksesshistorier.

Kapitler

Vi trenger mer mat, men hvor skal den komme fra?
Havbrukets utfordring 2050
Hva mener vi med 'nyskapende ingredienser'?
Insektmel i kommersielt fôr
Omega-3 fra marine alger
Fleksibilitet er nøkkelen