Arbeidet med å fylle råvaregapet

Samtidig som verdens befolkning vokser, øker fokuset på at havbruksnæringen skal bidra med protein for å fø verden. I Skretting ser vi at vi har en essensielle rolle i dette. En forventet økning fra havbruket på 30 millioner tonn, betyr et økt råvarebehov på ytterligere 45 millioner tonn. Hvor skal disse komme fra?

Omega-3 fra marine alger

En laks kan produseres frem til slakt med Skretting-fôr uten fiskemel og fiskeolje uten at det negativt påvirker fiskens ytelse eller helse. Dette er gjort mulig med innovasjonen fra vår samarbeidspartner Veramaris som produserer bransjens første marine algeolje som inneholder de langkjedede omega-3 fettsyrene, EPA og DHA.

Gjennom samarbeidet nådde vi målet om å gjøre oss uavhengig av enkelt ingredienser. «Veramaris produserer de to essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA fra naturlige marine alger. Vi er glade for å se at Skretting bruker algeoljen vår i kommersielle fôr,» sier Karim Kurmaly, CEO i Veramaris.

Gjort mulig med kunnskap

Ettersom pelagisk fisk hentet fra havet har vært den eneste kilden til EPA og DHA, har fiskeolje vært en vanskelig fôringrediens å erstatte. Selv om det har vært god tilgang til fiskeolje, er det en begrenset ressurs med høy etterspørsel fra andre fôr-, mat- og farmasisektorer.

Fisk kan ikke produsere store mengder omega-3-fettsyrer. Det er marine mikroalger som er originalkilden til de langkjedede omega-3-fettsyrer. Ved å dyrke mikroalger kan vi få tilgang til fettsyrene samtidig som vi går utenom den marine næringskjeden.

Det er viktig å være i forkant i stedet for å vente til krisen er her. Samarbeid og innovasjon er sentralt for å nå vår drivkraft 'Feeding the Future'.
Sissel Susort, global produktansvarlig laksefisk

Forskning ved Skretting ARC fokuserer på å få en dyp forståelse av ingredienser, deres ernæringsegenskaper og påvirkning på fisken. Gjennom denne kunnskapen og formuleringsteknologi har fôrråvarer blitt utskiftbare og vi har oppnådd full fleksibilitet. Dette gjør det mulig for havbrukere å produsere mer fisk med mindre ressurser.

Samarbeid er essensielt

«Dialog med flere interessenter skaper endring. Alle parter har innsett at bærekraftige løsninger er fordelaktige, de bidrar med å sikre tilgang til sunn sjømat og støtter våre ambisjoner om at akvakultur skal lede bærekraft,» sier Veramaris CEO Kurmaly.

«For å fø verden i flere tiår fremover må vi produsere mer protein med bruk av mindre naturressurser. Akvakultur alene må doble produksjonen de neste 30 årene,» sier Jose Villalon, Nutreco Sustainability Director. «For å få til dette må vi gjøre oss mindre avhengig av naturressurser som det vil være begrenset tilgang på når næringen vokser. For eksempel fiskeolje som vi bruker i laksefôr. Det kreves innovasjon for å finne alternative ingredienser, og dette får vi kun til gjennom tett samarbeid og strategiske partnerskap i hele verdikjeden.»

Sissel Susort, global produktansvarlig, er enig i at en interessenttilnærming har mye potensial og kan hjelpe Skretting med å introdusere og oppskalere de nødvendige kildene til oljer og protein. – Dette er nødvendig i arbeidet med å øke proteinproduksjonen for å fø den voksende verdensbefolkningen. Det er viktig å være i forkant i steder for å vente til krisen er her. Samarbeid og innovasjon er sentralt i arbeidet for å nå vår drivkraft Feeding the Future.

Kapitler

Vi trenger mer mat, men hvor skal den komme fra?
Havbrukets utfordring 2050
Hva mener vi med 'nyskapende ingredienser'?
Insektmel i kommersielt fôr
Omega-3 fra marine alger
Fleksibilitet er nøkkelen