Fôr og ernæringsløsninger
til havbruksnæringen 

Bli kjent med våre fôr

Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til ulike fiskearter gjennom hele livssyklusen. Nedenfor finner du informasjon om våre fôr. Du kan enkelt filtrere på art, produksjonsform, livsstadie og ulike utfordringer.

Skretting Norge er også totalleverandør av medisinfôr til norsk havbruksnæring. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt

6 fôr til
RAS

Supreme

Supreme er vårt anbefalte overgangsfôr før og etter utsett som bidrar til at fisken kommer raskere opp i full appetitt og har bedre vekst den første fasen i sjø.


Protec

Protec er Skrettings fremste funksjonelle fôr som styrker fiskens forsvar, og er en naturlig del av forebyggende strategier for sykdom, sår, stress og lusepåslag. 


Altra RCX

Høyytelses fôr tilpasset storsmolt og smoltproduksjon i RAS. Fôret gir bedre vekst uten økt utslipp av nitrogen, og en mer stabil feces. 


Nutra RC

Standard vekstfôr til settefisk som er tilpasset bruk i resirkuleringsanlegg. 


Vitalis Prima

Vitalis PRIMA, en ny stamfiskdiett til marin fisk, støtter helsen til både morfisken og dens yngel.


Ionic

Saltholdig fôr til forebygging av HSS (smoltblødningssyndrom). Fôret støtter fiskens elektrolyttbalanse frem til utsett. 


Viser 6 av 6 resultater