Fordeler med Supreme

  • Raskere tilbake til normal appetitt
  • Raskere tilbake i normal vekst
  • Økt motstand mot sykdomspress
  • Robust fisk

Supreme er vårt anbefalte overgangsfôr før og etter utsett. Overgangen fra ferskvann til sjøvann er en stor påkjenning for fisken, og den opplever gjerne lavt fôropptak og lav vekst. Mikroingredienser i Supreme bidrar til at fisken kommer raskt opp i full appetitt, og gir bedre vekst den første tiden etter utsett.

Supreme inneholder full Protec-pakke for å styrke fisken i denne overgangsperioden. Ved å fôre Supreme, støtter du fiskens skinn-, gjelle- og tarmhelse, samt dens immunsforvar. Fôret bidrar også til å øke antioksidativ kapasitet, og for å forebygge katarakt er Supreme på sjø et høy histidin fôr.

Økt vekst etter utsett

Supreme har en positiv effekt på vekst etter utsett i sjø. Forsøk har vist at fisk fôret Supreme hadde 11% høyere vekt sammenlignet med kontrollfôret fisk 6 uker etter utsett på sjø.

Økt fôrinntak etter utsett

Forsøk viser at smolt fôret Supreme hadde økt fôrinntak sammenlignet med kontrollgruppe. Supreme hjelper fisken med å komme raskere tilbake til normal appetitt. 

Støtter skinnhelsen

Slimet er en del av fiskens førstelinjeforsvar i møte med nytt miljø og patogene mikrober. Forsøk viser at ved å fôre Supreme dobles beskyttelsen i slimet, og fisken har tre ganger høyere immunaktivitet i slimet. 

Anbefalinger

Bruk Nutra Supreme 6 uker før og Spirit Supreme Plus 6 uker etter utsett. Vi anbefaler å fôre Supreme 6 uker etter utsett uavhengig om fisken har fått Supreme før utsett.

Supreme er tilpasset fiskestørrelse og produksjonsmiljø, og kan brukes til fisk opptil 1000 gr.

Nutra Supreme RC er spesialtilpasset for bruk i resirkuleringsanlegg.

Fôranbefaling Supreme
For å gi fisken de beste forutsetningene i overgangsfasen anbefales Supreme før og etter utsett