Fordeler

  • Bedre vekst
  • Mindre avfall og utslipp
  • Bedre vannkvalitet

Fôr tilpasset produksjon
av storsmolt i resirkuleringsanlegg

Skretting har nå lansert et fôr spesialtilpasset produksjon av storsmolt i resirkuleringsanlegg. Altra RCX er utviklet med fokus på både fiskens og systemets behov.

Altra RCX utnytter den nyeste kunnskapen vi har om både fisk og anlegg. Fôret er tilpasset ernæringsbehovet til storsmolt i RAS-anlegg, med fokus på å sikre vannkvaliteten og høy fôrutnyttelse. Jevne, høye temperaturer gir større vekstpotensial i RAS, og ved høyere temperaturer endres fiskens næringsbehov. Altra RCX balanserer innholdet av fett og protein i fôret etter behovet til storsmolten, og resultater viser at vi klarer å bedre utnytte vekstpotensialet i landbasert RAS-produksjon. 

Om Altra RCX

Figur optimal ernæring
Tilpasset næringsinnhold

Storsmolt i RAS har høyere vekstpotensial og derav høyere næringsbehov. Altra RCX er tilpasset dette ernæringsbehovet, og balanserer nivået av energi og protein tilpasset fisken. Dette bidrar til bedre vekst og proteinutnyttelse, og forsøksresultater viser at fisk fôret med Altra RCX har betydelig bedre vekst sammenlignet med kontroll. 

Mindre utslipp av nitrogen

Altra RCX har en næringsbalanse tilpasset temperatur og fiskestørrelse. Dette gjør at man får økt vekst uten at man får et økt utslipp av nitrogenholdige avfallsstoffer. Årsaken er at fôret har et tilstrekkelig nivå av energi som dekker fiskens energibehov. Dersom fisken må bruke protein som en energikilde, vil fisken ha en utskillelse av TAN over gjellene som ikke er knyttet til biomasseøkning.

Mer stabil feces

Altra RCX inneholder patenterte fecesbindere som gjør at feces enkelt kan fjernes i det mekaniske filteret uten at den løser seg opp i mindre partikler. Det vil bidra til å redusere belastningen av biofilteret og forhindre utfordringer med å fjerne gass.

Fôranbefaling

Fôranbefaling storsmolt i RAS
Riktig pelletstørrelse gir bedre vekst

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med Altra RCX

Nyheter, 23.05.2020

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

– Jevne, høye temperaturer gir større vekstpotensial i RAS enn i tradisjonelle anlegg. Men ved høyere temperaturer endres også fiskens næringsbehov. Det har vi tatt hensyn til i formuleringen av AltraRCX. 

Les saken