Fordeler

  • Beskytter skinn, gjeller og tarm
  • Støtter immunforsvaret, cellefornying og økt antioksidativ kapasitet
  • Balanserer forholdet mellom fisk, miljø og smittestoffer

Skretting har lang historie med å utvikle fôr som støtter fiskehelsen. Dagens Protec er et resulatat av mer enn 20 år med forskning, og støtter fisken i perioder med forskjellige utfordringer. Fôret inneholder et bredt spekter av funksjonelle ingredienser som bidrar til god fiskehelse. 

Protec støtter immunforsvaret, tilfører byggesteiner til nye celler og øker nivået av antioksidanter. Dokumentasjon viser at Protec styrker fisk i møte med virus, parasitter og sykdomsframkallende bakterier.

Salmon

Anbefaling matfisk

Badebehandling, sortering og flytting:
2 uker før sult og 2 uker etter håndtering

Virusutbrudd (PD, HSMB, CMS):
4 uker før høyrisiko. Deretter 2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr i risikoperioden. Ved utbrudd anbefaler vi Aqura.

Vintersår:
Protec anbefales i 2 uker når sjøtemperaturen synker under 8 °C. Deretter 2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr til temperaturen er over 8 °C. Ved sår anbefaler vi å fôre Protec i fire uker eller til symptomene er redusert.

Lus:
2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr.

Anbefaling settefisk

Vaksinering, sortering og flytting:
Protec 2 uker før og 2 uker etter håndteringen.

Forebygging av sår ved temperaturer under 8 ºC:
Protec anbefales i 2 uker når sjøtemperaturen synker under 8 °C. Deretter 2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr til temperaturen er over 8 °C.

Sykdomsutbrudd og sår-/finneskade:
4 uker eller til symptomene er redusert og eventuell dødelighet og appetitt normalisert.

Salmon