Fordeler

  • Bygger rammeverket for raskere vekst
  • Får fisken sulten, raskere
  • Forbedrer tarmfunksjonen

Faster to harvest

Prime er et vekstfôr til tidlig sjøfase, frem til 1200 gram. Prime er formulert for å møte behovene til fisk i den første tiden etter utsett. Fôret sørger for tilstrekkelig mengde av alle de essensielle komponentene som sikrer maksimal beinstyrke og dannelse av muskelfibre.

Prime bygger på Spirit Plus og er tilsatt en smaksfremmer og en fordøyelsesfremmer. Disse komponentene i kombinasjon gir en positiv effekt på fôrinntak, magetømmingstid og opptak av næringsstoffer i tarmen. Fisken blir raskere sulten, du kan fôre den oftere og resultatet er raskere tilvekst og lavere fôrfaktor.

Fôrene kan leveres med skreddersydde lusepakke. 

Bygger rammeverket

Skjelettet er fiskens rammeverk. I tillegg til å bestemme potensialet for lengdevekst, utgjør skjelettet bokstavelig talt rammeverket som fisken vokser på. Bein er tilknytningssteder for muskelvev og sørger for en stiv struktur for musklene å vokse og bevege seg over. En sterk ramme er essensielt for rask filetvekst. Når veksten tiltar, må rammeverket være sterkt nok til å støtte dette.

Slik blir fisken raskere sulten

Hjernens hovedfunksjon er å oversette stimuli og signaler. Det er flere stimuli som påvirker fôrinntak, deriblant smak og sult. Når magen er tom, blir magesekkvevet mindre stramt, og dette trigger sultsignaler til hjernen. Raskere tømming av magesekken betyr hyppigere signaler til hjernen om at fisken er sulten. Prime og Express utnytter denne prosessen, noe som fører til at fisken blir raskere klar for neste måltid.

Forbedrer tarmfunksjonen

Magesekken er første stasjon i fordøyelsen, og fungerer som et matlager. En tom magesekk genererer et signal om å spise, mens en full magesekk forteller hjernen at den skal slutte å spise. Når mat fordøyes og magesekken tømmes, vil magesekken igjen signalisere om å begynne å spise. Prime og Express sørger for at det dette første fordøyelsesstadiet skjer raskere.

Anbefaling

Vi anbefaler at fisken får overgangsfôret Supreme de første 6 ukene etter utsett etterfulgt av Prime.  Prime kan leveres med lusepakke. Når fisken er 1200 gram anbefaler vi vekstfôret Express.

Bruk Prime for å «prime» fisken, så den er klar for «express» vekst.

Anbefalt fôrløp for laks
Anbefalt fôrløp fra stamfisk til slakt for laks