Nyheter

61 artikler funnet
04.11.2021 Karbonfotavtrykk

Fjordfrende transportsamarbeid reduserer CO2-utslipp med en fjerdedel

Sommeren 2019 startet Skretting og Cargill et samarbeid om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. To år etter har CO2-utslippene fra drivstoff gått ned med 23 %.

Les mer
Pellets in hand
09.09.2021

Etylenoksid og fiskefôr

I det siste har flere matvarer blitt kalt tilbake fra norske butikker fordi de er forurenset med etylenoksid. Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. EU/EØS har forbudt bruken av dette stoffet i matproduksjon, og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade, sier Mattilsynet.

Les mer
08.09.2021 Organisasjon

Møt Skretting sin nye globale direktør for bærekraft

Jorge Diaz er utnevnt til å drive Skretting sin agenda og støtte utvikling i verdikjeden for Skretting globalt, og han vil være en viktig støttespiller for den tverrfaglige bærekraftgruppa i Skretting Norge.

Les mer
02.09.2021 Samarbeid

Regjeringen gir 100 millioner til havbruk til havs

Les mer
19.08.2021 Organisasjon

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Les mer
Sustainability report banner
02.06.2021 Bærekraft

Akselererer bærekraftig vekst i havbruksnæringen - konkrete mål støtter opp om Skretting sin bærekraftstrategi

Les mer
09.05.2021 Helse

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Les mer
eniferBio team
06.05.2021 Innovasjon

Nyskapende proteinråvare fra eniferBio, Pekilo®, når Skretting ARC

Les mer
Nutreco Roadmap 2025 cover image
11.03.2021 Bærekraft

Nutreco legger frem en målrettet strategi for å redusere klimagassutslipp innen 2030

Les mer
22.02.2021 Produkter

Først i Norge med fôr til økologisk fisk

Les mer
Soy
13.01.2021 Avskoging

Norsk laksenæring første internasjonale bransje med avskogingsfrie brasilianske soyaleverandører

Les mer
Salmon fillet
11.12.2020 Bærekraft

Nye fôrråvarer skal redusere klimautslippene for norsk laks

Les mer