Merdkanten banner Merdkanten banner

Merdkanten - nr. 1 2021

Kathrine Bakkemo

Flere arter gir mer sunn mat fra havbruket

Norge kan bli en global supermakt på hav. Dette sa Gunhild Stordalen nylig på årskonferansen til Norges Sjømatråd. Stordalen er grunnlegger og styreleder i stiftelsen EAT og har fått en viktig rolle i det aller første toppmøtet til FN som omhandler verdens matssystemer. Hun skal lede et av fem hovedtema på sunn og bærekraftig mat. Samtidig skal det utarbeides en rapport hvor rollen til sjømaten i fremtidens matressurser evalueres.

Trange tider forhindrer ikke forpliktelsene til Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, kanskje tvert imot. Nå har verden øynene på endring. Vi trenger nok mat til alle samtidig som verden skal bli klimanøytral innen utgangen av dette hundreåret. Hverken forpliktelser, rapporter eller toppmøter forandrer verden, men kan bidra til økt etterspørsel etter mer planetvennlige alternativer. Mer mat må komme fra havet. Det er her potensialet for vekst er størst siden bare 2% av maten verden spiser kommer fra dette spiskammeret. For å utnytte potensialet må flere arter tas i bruk. Vi må starte med oss selv.

Les leder

I denne utgaven av magasinet

Drøyt ti år etter at næringen kollapset satses det igjen på oppdrett av torsk
Nå vokser oppdrettstorsken fortere enn vekstmodellene
En premium fisk trenger premium fôr
Forskning viser effekt av å forebygge vintersår
FishGLOBE løser laksenæringens største utfordringer
Slammet skal brukes i landbruket
Reduserer fôrprisen uten å tape for mye ytelse
Kveiteeventyret er i ferd med å starte på ordentlig
Det har vært en lang, lang vei å gå
Laksen som skulle vokse sakte
Råvareløftet viser for alvor hvordan sjømatnæringen bidrar til å nå FNs bærekraftmål
Verdens sjømatbedrifter skal nå konkrete bærekraftmål allerede i 2021
Investerer i beredskap for økt bærekraft
Stor usikkerhet knyttet til skyhøye dødelighetstall for rognkjeks
Kua kan være på vei ut av USAs kjøtt- og meieriindustri. Hva betyr det for havbruksnæringen?
The Bubble skal gi oss morgendagens svar
Bedre sikt, god vekst og reduserte utslipp
Ishavseventyret i Vesterålen
Kokkenes favoritt står på fredsprisvinnernes bord
Leder - Flere arter gir mer sunn mat fra havbruket