Fôr og ernæringsløsninger
til havbruksnæringen 

Bli kjent med våre fôr

Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til ulike fiskearter gjennom hele livssyklusen. Nedenfor finner du informasjon om våre fôr. Du kan enkelt filtrere på art, produksjonsform, livsstadie og ulike utfordringer.

Skretting Norge er også totalleverandør av medisinfôr til norsk havbruksnæring. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt

46 fôr funnet

Norganik

Nytt, norskprodusert, vekstfôr til økologisk produksjon av laks. Norganik er tilgjengelig fra slutten av mai 2021.Express

Express er et høyytelses vekstfôr som gir raskere tilvekst og lavere fôrfaktor, uten at det går på bekostning av fiskehelse og -velferd og kvalitet.


Prime

Vårt fremste vekstfôr til den tidlige vekstfasen etter utsett som gir raskest tilvekst og lavest fôrfaktor. 


Supreme

Supreme er vårt anbefalte overgangsfôr før og etter utsett som bidrar til at fisken kommer raskere opp i full appetitt og har bedre vekst den første fasen i sjø.


Protec

Protec er Skrettings fremste funksjonelle fôr som styrker fiskens forsvar, og er en naturlig del av forebyggende strategier for sykdom, sår, stress og lusepåslag. 


Aqura

Aqura er fôr til syk fisk med god smakelighet og fordøyelighet, som demper betennelse og hjelper immunforsvaret.


Altra RCX

Høyytelses fôr tilpasset storsmolt og smoltproduksjon i RAS. Fôret gir bedre vekst uten økt utslipp av nitrogen, og en mer stabil feces. 


Protec Gill

Protec Gill styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer og er spesielet utviklet for å støtte god gjellehelse.


Nutra RC

Standard vekstfôr til settefisk som er tilpasset bruk i resirkuleringsanlegg.