Fôr og ernæringsløsninger
til havbruksnæringen 

Bli kjent med våre fôr

Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til ulike fiskearter gjennom hele livssyklusen. Nedenfor finner du informasjon om våre fôr. Du kan enkelt filtrere på art, produksjonsform, livsstadie og ulike utfordringer.

Skretting Norge er også totalleverandør av medisinfôr til norsk havbruksnæring. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt

24 fôr til
Laks

Armor

ARMOR er et skinnhelsefôr som støtter fisken i kampen mot sår. Forsøk fra felt viser færre sår, økt sårheling og økt overlevelse. Et viktig bidrag for økt fiskevelferd når sår er et problem!


Prime

Vårt fremste vekstfôr til den tidlige vekstfasen etter utsett som gir raskest tilvekst og lavest fôrfaktor. 


Nutra Terra

Skretting sitt nye vekstfôr til settefisk. Med ny kunnskap har vi gjort justeringer i resepten som gir bedre ytelse samtidig som vi reduserer utslipp fra fisken og reduserer presset på sårbare ressurser. 

Nutra Terra - Et bedre valg for fisken og miljøet


Supreme

Supreme er vårt anbefalte overgangsfôr før og etter utsett som bidrar til at fisken kommer raskere opp i full appetitt og har bedre vekst den første fasen i sjø.


Protec

Protec er Skrettings fremste funksjonelle fôr som styrker fiskens forsvar, og er en naturlig del av forebyggende strategier for sykdom, sår, stress og lusepåslag. 


Aqura

Fôr tilpasset ernæringsbehovet til syk fisk med god fornøyelighet som bidrar til å dempe betennelse, samt støtter hjertehelse og immunforsvaret.


Altra RCX

Høyytelses fôr tilpasset storsmolt og smoltproduksjon i RAS. Fôret gir bedre vekst uten økt utslipp av nitrogen, og en mer stabil feces. 


Optimax

Vekstfôr til laks ved ønske om lavere fôrkost uten å tape for mye ytelse.


Protec Gill

Protec Gill styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer, og er spesielet utviklet for å støtte god gjellehelse.


Nutra RC

Standard vekstfôr til settefisk som er tilpasset bruk i resirkuleringsanlegg.