Fordeler

  • Får fisken sulten, raskere
  • Forbedrer tarmfunksjonen
  • Raskere produksjonstid, uten snarveier

Express er Skretting sitt høyytelsesfôr til laks og bygger på vekstfôret Premium.  Fôret er tilsatt en smaksfremmer og en fordøyelsesfremmer. Disse komponentene i kombinasjon gir en positiv effekt på fôrinntak, magetømmingstid og opptak av næringsstoffer i tarmen. Fisken blir raskere sulten, du kan fôre den oftere og resultatet er raskere tilvekst og lavere fôrfaktor.

Med Express får du enda raskere tilvekst og lavere fôrfaktor, uten at det går på bekostning av fiskehelse og -velferd og kvalitet.

Faster to harvest

Skretting tilbyr også Express Plus som har et høyere nivå av fordøyelig protein (DP) og fett (DE) enn Express.

Slik blir fisken raskere sulten

Hjernens hovedfunksjon er å oversette stimuli og signaler. Det er flere stimuli som påvirker fôrinntak, deriblant smak og sult. Når magen er tom, blir magesekkvevet mindre stramt, og dette trigger sultsignaler til hjernen. Raskere tømming av magesekken betyr hyppigere signaler til hjernen om at fisken er sulten. Prime og Express utnytter denne prosessen, noe som fører til at fisken blir raskere klar for neste måltid.

Effektivt opptak

Det er i tarmen at det meste av fordøyelse og alt opptak av næringsstoffer skjer. Laksens tarm er kortere enn kroppslengden, men sammen med blindsekker sørger får tarmen en stor indre overflate. Dette er nødvendig for at opptaket av næringsstoffer skal skje effektivt. For å utnytte den store overflaten i blindsekkene, må fôret fordeles inn i blindsekkene. I forsøk er det vist at Prime og Express i større grad enn kontrollfôr distribueres inn i blindsekkene. Dette gir en mer effektiv fordøyelse av fôret og mer effektivt opptak av næringsstoffer over tarmveggen. Resultatet er at den totale mengden fôr fisken kan fordøye øker.

Effektivt stoffskifte (metabolisme)

Leveren spiller en viktig rolle i metabolismen av næringsstoffer: i galleproduksjonen, i avgiftning og som vitamin- og minerallager. For at leveren skal fungere effektivt må fiskens næringsbehov være oppfyllt. Et ernæringsmessig optimalisert fôr gjør at leveren ikke behøver å arbeide hardt for å omgjøre fôr til nødvendige komponenter. Prime og Express anvender Skrettings unike MicroBalance-konsept for å sikre den riktige balansen av essensielle komponenter.

Anbefaling

Vekstfôret Express brukes fra 1200 gram. Det anbefales brukt sammen med  smoltfôret Prime for best effekt.  Fôret kan leveres med lusepakke. 

Anbefalt fôrløp for laks
Anbefalt fôrløp fra stamfisk til slakt for laks