Fordeler

  • Høyt partikkelantall
  • Lav synkehastighet

Vårt minste fôr som er produsert med agglomereringsteknologi. Brukes på liten startfôringsyngel, 0,15-0,20 gram, før man skifter til Nutra Sprint. Anbefales brukt kun i en kort tidsperiode.