Fordeler

  • Bedre vannkvalitet
  • God vekst
  • Økt partikkelstørrelse på feces
  • Mindre belastning på biofilter

Nutra RC er ekstrudert fôr til laks og ørret beregnet for bruk i resirkuleringsanlegg. Fôret inneholder patenterte mikroingredienser som binder opp fecespartiklene og gjør det lettere å fjerne partikle. Dette bidrar til redusert belastningen på biofilter. Den unike fôrformuleringen gir bedre vannkvalitet som er avgjørende for god fiskehelse.

Stabil feces

Alle våre RC-fôr inneholder en patentert komponent som gir en mer stabil feces. Denne komponenten bidrar til å binde opp nitrogen, fosfor og karbon. Dette resulterer i at en større andel av avfallstoffene i ditt anlegg fanges opp i det mekaniske filteret, og dermed reduseres belastning på biofilter.

God vannkvalitet

En kombinasjon av stabil feces og optimalisert proteinnivå i fôret bidrar til at man får bedre vannkvalitet i anlegget. Det tilpassede nivået av protein i fôret bidrar til mindre nitrogenbelastning på systemet og dermed bedre vannkvalitet. 

RC-fôr fra 3 gram

Skretting tilbyr RC for alle våre standardresepter fra fisken er 3 gram til 1000 gram. RC-fôr er også tilgjengelig for våre helsefôr og overgangsfôr.