Fordeler

  • Bedre vannkvalitet
  • God vekst
  • Økt partikkelstørrelse på feces
  • Mindre belastning på biofilter

Nutra RC er ekstrudert fôr til laks og ørret beregnet for bruk i resirkuleringsanlegg. Fôret inneholder patenterte mikroingredienser som binder opp fecespartiklene og gjør det lettere å fjerne partikle. Dette bidrar til redusert belastningen på biofilter. Den unike fôrformuleringen gir bedre vannkvalitet som er avgjørende for god fiskehelse.

Ønsker du lære mer?

Ta kontakt med våre fagansvarlige eller salgsrepresentanter.

Finn kontaktinformasjon

Stabil feces

Alle våre RC-fôr inneholder en patentert komponent som gir en mer stabil feces. Denne komponenten bidrar til å binde opp nitrogen, fosfor og karbon. Dette resulterer i at en større andel av avfallstoffene i ditt anlegg fanges opp i det mekaniske filteret, og dermed reduseres belastning på biofilter.

God vannkvalitet

En kombinasjon av stabil feces og optimalisert proteinnivå i fôret bidrar til at man får bedre vannkvalitet i anlegget. Det tilpassede nivået av protein i fôret bidrar til mindre nitrogenbelastning på systemet og dermed bedre vannkvalitet. 

RC-fôr fra 3 gram

Skretting tilbyr RC for alle våre standardresepter fra fisken er 3 gram til 1000 gram. RC-fôr er også tilgjengelig for våre helsefôr og overgangsfôr.