Hvilke ingredienser består Skrettings fiskefôr av?

Skretting/Skretting

Fisk har konkrete næringsbehov akkurat som mennesker – protein, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler. Næringsstoffene i våre fôr kommer fra en rekke naturlige råvarer. Et fôr inneholder en blanding av marine råvarer (fiskeolje og fiskemel), vegetabilske råvarer(for eksempel hvete, soya, raps, solsikke og faba), og mikroingredienser. Vi jobber kontinuerlig med å ta i bruk flere nyskapende ingredienser som for eksempel algeolje, raudåte og insektmel.

Fiskefôr produseres i pelletform og inneholder alle de essensielle næringsstoffene fisken trenger for å holde seg frisk og vokse.

Fiskemel og fiskeolje er to av de mest kjente ingrediensene brukt i fôr til fisk. Fiskemel og fiskeolje produseres av fisk som ikke brukes til menneskekonsum, og avskjær fra sjømatproduksjon, som ellers ville blitt kastet. Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører sørger Skretting for at råvarene vi bruker i fôret er høstet på en bærekraftig måte.

En av de største innovasjonene utviklet av Skretting de siste årene er MicroBalance®. MicroBalance gir oss muligheten til å produsere fôr med en mye lavere mengde fiskemel enn tidligere. Dette gjøres ved å erstatte fiskemelet med andre råvarer uten at det går på bekostning av fiskens helse og vekst. Denne metoden utviklet av forskerne ved Skretting ARC gjør det mulig å produsere fôr med full råvarefleksibilitet.

Hva består fiskerfôr av?

Fish feed ingredients illustration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lær mer om råvarer

Tilbake til oversikten