Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?

Gjennom vårt bærekraftsprogram Nuterra, oppdaterer vi næringen regelmessig om hvor mye villfisk som brukes for å produsere et kilo fôr. Bruken av villfisk uttrykkes som Forage Fish Dependency Ratio (FFDR), og regnes ut fra bruk av fiskemel og fiskeolje. Skretting Norge rapporterer på dette hvert år i vår fotavtrykkrapport. For 2020 hadde Skretting Norge en FFDR for fiskemel på 0,44 kg villfisk per kg fôr og 1,39 kg for fiskeolje. Mengde marine ingredienser som inngår i de enkelte fôrene varierer, og er tilpasset blant annet art og fiskens livsstadie. Mer enn 98% av fiskemelet som ble brukt i 2020 var sertifisert, og mer enn 95 % av fiskeoljen. Resten skyldes hovedsakelig avskjær og bifangst.

Les mer i vår fotavtrykkrapport

Skretting har kunnskap og forskningsresultater som gjør det mulig å produsere laks uten fiskemel og fiskeolje. Vi er opptatt av å investere i forskning og utvikling som gir full fleksibilitet. Denne forskningsinnsatsen har gjort at vi kan begrense bruken av sårbare ressurser, som for eksempel fiskemel og fiskeolje. I 2017 lanserte Skretting MicroBalance Infinity, et konsept som gjør det mulig å vokse en laks frem til slakt uten bruk av fiskeolje eller fiskemel. MicroBalance-konseptet ble lansert tilbake i 2010, den gang var Skretting først ute med å kunne redusere innholdet av fiskemel i fôr uten negativ påvirkning på helse og ytelse.

Pelagic fish

Marine ingredienser

En stor andel av biprodukter som brukes til produksjon av fiskemel og fiskeolje kommer fra villfisk som er foredlet til konsum. En økende mengde kommer også fra foredling fra havbruket. Avskjær hentes fra foredlingsanlegg for sjømat, foredling hos forhandler, foredlingsanlegg fra havbruk, på fiskefartøy med mer.

I 2020 stammet 13,7% av fiskemelet og 16,6% av fiskeoljen i Skretting Norge sine fôr fra avskjær og biprodukter.

Vår ambisjon er at alt fiskemel og fiskeolje fra avskjær skal kunne spores tilbake til opprinnelse, fiskeriet og fiskeart. Disse artene må ikke være oppført som truet på IUCN sin rødliste.

MicroBalance®:En innovasjon innen fiskefôrproduksjon

Produksjon fra havbruksnæringen må mer enn dobles innen 2050 for å møte behovet til en voksende befolkning. Samtidig trenger vi å reduserer presset på jordens ressurser. Hvordan kan vi vokse på en bærekraftig måte? Vi trenger å produsere mer med mindre, og det er her MicroBalance kommer inn i bildet.

Ved å bruke teknologi som er basert på vår nyeste kunnskap om mikronæringsstoffer og hvordan de samhandler med fisken, gir MicroBalance oss muligheten til å erstatte en fôrråvare med en annen uten å påvirke ytelse, velferd eller sluttproduktet. Denne innovasjonen har blant annet gjort det mulig for oss å produsere fôr med lavere innhold av fiskemel.

Les mer

Tree illustration, Tom Berry

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Do feeds contain chemicals or preservatives dangerous to human health?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?
Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?
Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?
Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?
Hvorfor brukes soya i fiskefôr?
Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?