Kan lavt innhold av fiskemel/fiskeolje være skadelig for fisken?

Nei. Fôret er formulert for å gi fisken alle de næringsstoffene de trenger for optimal helse og vekst, og som gir et sluttprodukt av god kvalitet. Fisk trenger næringsstoffer, ikke spesifikke ingredienser. Vår kunnskapen gjør oss i stand til å formulere fôr basert på ernæringssammensetning. Dette kan sammenlignes med hvor vi mennesker oppfyller ernæringsmessige behov som vegetarianer eller med andre spesifikke diettbehov.

Dagens fôrformuleringen bidrar til å lette etterspørselen etter knappe marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. Fôr med lavere innhold av marine ingredienser til kjøttende arter som blant annet laks, er et resultat av mer enn 20 års forskning på området. Fiskevelferd avhenger av en rekke sammenhengende faktorer hovedsakelig knyttet til drift, hvor ernæring er en av dem. Fra et forretningsperspektiv er det i fôrprodusentenes interesse å tilby markedet et kvalitetsprodukt som møter deres behov.

Les mer om MicroBalance

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk og -reker?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av fiskemel/fiskeolje være skadelig for fisken?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Er det trygt å spise oppdrettsfisk?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?