Er havbruksnæringen bærekraftig?

Ja, når det er gjort på en ansvarlig måte. Globalt er vi rundt 7,5 milliard mennesker, og innen 2050 vil vi være 9,5 milliarder. Det vil bli flere munner å mette, og økt velstand gjør at etterspørselen etter protein øker. Jordbruksnæringen har begrenset areal for å vokse, og tilgang på mat og ernæring er en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor.

Sea farm

Havbruksnæringen er verdens mest effektive produsenten av protein, og er derfor et av de viktigste vekstområdene innen matproduksjon. I følge Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) vokser akvakulturnæringen raskere enn noe annen næringsmiddelindustri, og det er estimert at i 2030 vil næringen stå for 60% av fisk tilgjengelig for konsum. Den globale produksjonen forventes å nå 109 millioner tonn innen da, noe som tilsvarer en økning på 37% sammenlignet med dagens nivåer (Kilde: ‘The State of World Fisheries and Aquaculture’, FAO 2018). 

Havbruksnæringen har potensiale til å produsere store mengder sunn og sporbar sjømat av høy kvalitet. Til sammenligning med landbruket har havbruksnæringen et lavt CO2-avtrykk og lav fôrfaktor. I tillegg har fisk høy retensjon av protein og energi, og høyt slakteutbytte. Dette gjør havbruk til en sterk modell for hvordan proteiner skal produseres i fremtiden.

En kombinasjon av nøye formulerte fôr og optimal fôring, har ført til en reduksjon i fôrfaktor. Bedre fôrfaktor har en positiv effekt på oppdrettsmiljøet og vannkvalitet grunnet redusert avfall fra fôr. Forbedret helhetlig kontroll av oppdrettsanlegg (fôrinntak, vannkvalitet, fôrtap, helsestatus på fisk m.m.), gjør det mulig for oppdretterne å ha mer effektiv produksjon samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.  Dette er et ideelt utgangspunkt for økt produksjon i næringen på en bærekraft og ansvarlig måte. 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Do feeds contain chemicals or preservatives dangerous to human health?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?
Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?
Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?
Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?
Hvorfor brukes soya i fiskefôr?
Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?