Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?

I havbruk er alle produksjonsfaktorer optimalisert. Dette gjør det mulig for fisken å oppnå ønsket størrelse raskere enn for villfisk. God vekst hos fisk fra havbruksnæringen gjør at havbruk i økende grad kan imøtekomme økt etterspørselen etter mat fra en voksende befolkning. Skretting sine forskere har detaljkunnskap om fiskens ernæring-, helse- og fôrbehov. Omfattende forskning gjør at vi kan optimalisere hvert fôr for å oppnå maksimal ytelse og god fiskehelse.

Fôret til oppdrettsfisk er nøye overvåket med tanke på mengde og kvalitet. Da med sterkt fokus på en riktig balanse mellom vekst og optimal ressursbruk. Ved å gi fisken jevn tilgang til alle næringsstoffene den trenger og et optimalt miljø, er det mulig å øke veksthastigheten sammenlignet med villfisk.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk og -reker?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av fiskemel/fiskeolje være skadelig for fisken?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Er det trygt å spise oppdrettsfisk?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?