Hvorfor er havbruksnæringen viktig?

I følge WWF er 85% av verdens marine bestander fullt utnyttet eller overfisket. Det er estimert at verdens befolkning vil øke med 2 milliarder innen 2050 som vil fører til økt etterspørsel etter mat, da også sjømat. Ettersom den økte etterspørsel ikke kan dekkes av fiskerier, må havbruksnæringen sørge for å dekke gapet mellom tilbud og etterspørsel. Dette da samtidig som næringen jobber med å redusere presset på fiskeriene.

Det er mange grunnen til å være optimistisk til havbruksnæringens stadig viktigere rolle i global matforsyning. ‘The State of World Fisheries and Aquaculture’ rapporter publisert av FNs organisasjons for ernæring og landbruk (FAO), slår fast at vekst innen produksjon og konsum av fisk må hovedsakelig komme fra havbruk. Næringen tar utfordringen - i perioden 2005-2014 hadde næringen en årlig vekst på 5,8%. Dette er mer enn fire ganger den årlige befolkningsveksten mellom 2010 og 2014.

Havbruksnæringen er et godt utgangspunkt for vekst da havet i dag kun står for 2% av maten vi spiser på tross av at det dekker 70% av jordens overflate. Havbruk er også en av verdens mest effektive og bærekraftige metoder for å produsere protein av høy kvalitet. Næringen har lavt karbonutslipp og lav fôrfaktor (FCR), samt høy utnyttelse av protein og energi.   

Oppdrettsanlegg
Opprettsanlegg for reke
Opprettsanlegg for reke

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Do feeds contain chemicals or preservatives dangerous to human health?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?
Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?
Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?
Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?
Hvorfor brukes soya i fiskefôr?
Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?