Er Skretting-fôr bærekraftige?

Skretting er forpliktet til å lage fôr som oppfyller globale krav til bærekraft og som er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftige fôr er avgjørende for å støtte vekst innen havbruksnæringen.

Vi er avhengige av naturressurser for å produsere fôringredienser. Våre ingredienser kommer fra leverandører som kan vise at deres virksomhet er ansvarlig og bærekraftig forvaltet. Skretting sine fôr blir mer og mer bærekraftige for hver dag. Tradisjonelt har det blitt brukt mye marine råvarer som fiskemel og fiskeolje i fôrproduksjon, noe som ikke lenger er tilfelle.

Raw materials in bag

Ansvarlige innkjøp

For at havbruk skal vokse på en bærekraftig måte, investerer Skretting kontinuerlig i FoU på råvarer og teknologi for å sikre at vi har full fleksibilitet når det gjelder fôringredienser. Vi er avhengige naturressurser for å produsere fôringredienser, og våre ingredienser kommer fra leverandører som kan vise at deres virksomhet er ansvarlig og bærekraftig forvaltet. Et viktig fokus for Skretting fremover er bruk av nye råvarer som ikke konkurrerer med humankonsum. Dette inkluderer insektprotein, mikrobiell protein og alger.

Lær mer om ansvarlige innkjøp

Sporing sikrer kvalitet og mattrygghet

I tillegg sørger vårt kvalitetssystem for mattrygghet og sikkerhet, Nutrace®, for at våre kunder og sluttforbrukere kan ha full tillit til fôr til fisk i havbruksnæringen.

Skretting kombinerer den nyeste teknologien og vitenskapen med dedikerte ansatte for å produsere mat av høyeste kvalitet. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at vår virksomhet overholder våre egne strenge miljøretningslinjer.

om Nutrace

Skretting feeds

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Do feeds contain chemicals or preservatives dangerous to human health?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?
Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?
Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?
Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?
Hvorfor brukes soya i fiskefôr?
Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?