Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?

Karbonfotavtrykk viser hvordan aktivitetene våre påvirker klimaendringene, som for eksempel påvirkningen av å produsere ett kilo fôr. Karbonfotavtrykket inkluderer også utslippet av andre klimagasser, som metan, lystgass og klorfluorkarboner. Disse faktorene legges sammen og uttrykkes som et enkelt tall i form av karbondioksidekvivalenter (CO2eq).

Fôr er en av de største innsatsfaktorene i havbruk, og er med å påvirke effektivitet til havbrukerne. Samtidig som det blir gjort forbedringer for optimal fôrutnyttelse, står fôret for en stor del av fiskens fotavtrykk.

Det totale karbonfotavtrykket til et kilo fôr inkluderer ikke bare de direkte utslippene fra produksjon og transport av fôr til havbrukerne. Det inkluderer også en rekke indirekte utslipp, som høsting og dyrking av fôringredienser, foredling av ingrediensene, produksjon av mikronæringsstoffer, transport av råvarer med mer.

Transporten av fôrråvarer fra marked til Norge, frem til fôret leveres til havbrukere, står for mindre enn 4% av fôrets karbonfotavtrykk. Over 95% av fôret fotavtrykk kommer fra leverandørleddet vårt, det vil si gjennom høsting, dyrking og foredling av fôringrediensene, og vi fokuserer derfor på å redusere karbonfotavtrykk langs hele verdikjeden vår.

Les Skretting Norge sin fotavtrykkrapport

Det totale karbonfotavtrykket til et kilo fôr inkluderer ikke bare de direkte utslippene fra produksjon og transport av fôr til havbrukerne. Det inkluderer også en rekke indirekte utslipp, som for eksempel er forårsaket av dyrking av avling til fôr, foredling av fôringredienser, gruvedrift, produksjon av vitaminer, transport av råvarer med mer.
Circular woods

Forpliktet til vitenskapen

Skretting og Nutreco er forpliktet til å følge vitenskapen (science based targets) i arbeidet med å nå klimamålene i Parisavtalen. Vi må redusere våre utslipp, og sørge for at det også skjer gjennom hele verdikjeden – helt ut til produksjonen og høstingen av råvarene. Noen av målene vi har satt oss er:

  • 100% avskogingsfrie råvarer
  • 100% av marine ingredienser skal være sertifisert
  • 5-10 % av fôrråvarene skal være nye, ukonvensjonelle råvarer
  • Råvarenes fotavtrykk skal legges til grunn for innovasjoner
  • Ingen bruk av antibiotika eller relevant medisin som er definert av WHO som «kritisk viktig for human helse»
  • 100% resirkulerbar eller komposterbar emballasje
  • 0% avfall skal til deponi
  • 0% bruk av kull og olje innen 2030

Besøk Science Based Target for mer informasjon

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Do feeds contain chemicals or preservatives dangerous to human health?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?
Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?
Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?
Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?
Hvorfor brukes soya i fiskefôr?
Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?