Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?

Nei. Krav og standarder for havbruksnæringen har utviklet seg over tid, og da også kravene til fiskefôr. Nivået av fremmedstoffer i oppdrettsfisk er strengt kontrollert og er dokumentert langt under internasjonale grenseverdier. Myndighetene fastsetter grenseverdier for fremmedstoffer i all mat, inkludert oppdrettslaks som kontrolleres gjennom råvarer og fôr samt analyser av fisk. Besøk nettsiden til Mattilsynet om du ønsker mer informasjon om krav til fôr. 

Det gjennomføres årlig et overvåkingsprogram for fisk, fôr og råvarer. I 2020 testet Havforskningsinstituttet 13 845 oppdrettsfisk for ulovlige og uønskede stoffer, og det var ingen funn av ulovlige stoffer og ingen overskridelse av grenseverdier. I tillegg gjennomførte Mattilsynet i 2020 141 prøver av fôr og fôrråvarer for å se etter uønskede stoffer. Det ble ikke funnet noen overskridelser av grenseverdier for fremmedstoffer.

Det er trygt og sunt å spise oppdrettsfisk. 

Nutrace

Kvalitet og trygghet fra fôr til mat

Nutrace er Skretting og vårt morsselskap Nutreco sitt globale kvalitets- og mattrygghetssystem, fra fôr til mat. Systemet sikrer konsistens gjennom hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig fôr. Nutrace sikrer at våre kunder og sluttforbrukere kan ha full tillit til fôret brukt i havbruksnæringen, gjennom dokumentasjon og sporing fra råvare til kunde.

Det utføres analyser av alle råvarer ved levering, gjennom hele produksjonsprosessen og helt frem til fôret leveres til våre kunder. Vi kan spore individuelle leveranser av råvarer tilbake til opprinnelsessted. Dette unike konseptet gjør det mulig for våre kunder og forbrukerne å stole på fôret som brukes i akvakulturnæringen.  

Les mer om vårt kvalitetssikringsarbeid

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor velge oppdrettsfisk?
Er det sunt å spise oppdrettsfisk?
Inneholder fôr til laks og ørret farge?
Hvilke råvarer inneholder fôr fra Skretting?
Er råvarene i Skretting sine fôr hentet på en ansvarlig måte?
Do feeds contain chemicals or preservatives dangerous to human health?
Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?
Hva er fiskemel og fiskeolje, og hvorfor brukes det i fiskefôr?
Kan lavt innhold av marine råvarer være skadelig for fisken?
Bruker Skretting novel ingredienser i fôrene?
Brukes prinsippene for sirkulærøkonomi innen fiskefôrproduksjon?
Er havbruksnæringen bærekraftig?
Er havbruk kontrollert?
Hvorfor er havbruksnæringen viktig?
Hvorfor vokser fisk og reker fra havbruk så fort?
Er oppdrettsanlegg et sunt miljø for produksjon av fisk?
Hvor mye villfisk trengs for å fôre fisk?
Er Skretting-fôr bærekraftige?
Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?
Er et fôr tilstrekkelig til alle arter?
Hvor mye fôr trengs for å vokse frem en oppdrettsfisk?
Kan effektiv fôring bidra til å bedre havbrukets bærekraft?
Inneholder oppdrettsfisk mye fremmedstoffer?
Inneholder oppdrettslaks fortsatt høyt nivå av omega-3?
Hvorfor brukes soya i fiskefôr?
Hva påvirker CO2-avtrykket til fiskefôr?