Hvor mye fôr trenger oppdrettsfisk?

Fisk er det mest effektive husdyret som produseres fordi fôrfaktoren (FCR) er lav og slakteutbyttet er høyt. Fôrfaktor er mengden fôr et dyr må spise for å øke kroppsvekten med et kilo. En laks trenger 1.15 kg fôr for å legge på seg 1 kg. Griser trenger mer enn dobbelt så mye mat som laks for å legge på seg 1 kg kroppsvekt, mens sauer trenger nesten seks ganger så mye mat for å legge på seg like mye.

Forfaktor illustrasjon

Fisk har også et høyere slakteutbytte sammenlignet med annen dyreproduksjon. Slakteutbytte er prosentdelen av fisken som er igjen etter at blod og slo er fjernet under slakting. Slakteutbytte er med andre ord den delen av fisken vi bruker til mat. Laks har et slakteutbytte på hele 86 %, mens kylling kun har 47% slakteutbytte.  

 

Tilbake til oversikt